preloader

Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

ĐIỀU 1: ĐỊNH NGHĨA

1.1. Hp đồng bao gồm bản Hợp đồng cung cấp dịch vụ và bất kỳ phụ lục, tài liệu Hợp đồng hoặc các văn bản đính kèm (nếu được áp dng), và các văn bản sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng.

1.2. Dch v nghĩa là các dịch vụ trong phạm vi công việc được Bên B cung cấp cho Bên A trên cơ sở Hợp đồng này.

1.3. Phí dch v nghĩa là khoản phí do Bên A thanh toán cho Bên B cho các dịch vụ được Bên B thực hiện theo Hợp đồng này.

1.4. Giá trHp đồng nghĩa là tổng giá trị của Hợp đồng và các chi phí khác (nếu có) mà Bên A phải thanh toán cho Bên B theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này.

1.5. Hóa đơn nghĩa là hóa đơn tài chính được chấp thuận bởi Bộ Tài chính.

1.6. Thuế nghĩa là bất kỳ loại thuế nào, phí, thuế quan, hay bất kỳ loại lệ phí nào bị đánh một cách trực tiếp hay gián tiếp bởi cơ quan nhà nước bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế GTGT

ĐIỀU 2: BẢO HÀNH

Tất cả các trường hợp về răng như sau sẽ không được phòng khám bảo hành:

+ Răng bị vỡ, gãy do tai nạn giao thông hay lý do va đập khác…, răng sâu hay răng số 8 không nhổ gây xô lệch hàm.

+ Các bệnh lý khớp thái dương, tật đẩy lưỡi, mút tay…

Ngoài những trường hợp không bảo hành trên thì phòng khám nha khoa Lucci sẽ bảo hành tất cả các trường hợp còn lại đầy đủ, đúng chuyên môn bảo hành trọn đời bộ răng chỉnh nha cho khách hàng tới làm dịch vụ theo hợp đồng này.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

7.1. Cam kết tuân thủ đúng theo liệu trình điều trị

7.2. Bên B cam kết cho Bên A như sau:.Bảo đảm làm dịch vụ đúng yêu cầu, răng đều đẹp chuẩn khớp căn vùng thẩm mỹ và dich vụ tốt nhất

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

Cùng với các nghĩa vụ chung nêu trong Hợp đồng, Bên A có thêm các nghĩa vụ cụ thể như sau:

– Trong thời gian Hợp đồng Bên A phả tuân thủ theo đúng hướng dẫn điều trị của Bên B/bác sĩ đại diện cho Bên B. Trong trường hợp Bên A không thực hiện đúng hướng dẫn điều trị, Bên B sẽ không đảm bảo về tình trạng của răng sau khi điều trị.

Bên A phải có trách nghiệm đến khám và điều trị đúng thời hạn chậm nhất không được quá 03 tuần với lịch hẹn của Bác sỹ chuyên khoa tại Phòng khám. Nếu trường hợp khách hàng không đến theo lịch hẹn quá 2 lần trong suốt quá trình chỉnh nha, thì về phía nha khoa không chịu trách nhiệm về thời gian chỉnh nha của khách hàng.

Liên Hệ CSKH